Nog geen Makro-pas?

Word Makro-pashouder

Veiligheid en Hygiëne (HACCP)

Alles wat je moet weten over HACCP

Levensmiddelen moet je veilig kunnen eten. Daarom is hygiëne tijdens de gehele productie een belangrijk aandachtspunt. Net als de controle op de grondstoffen en het logistieke proces. Het HACCP-systeem helpt hierbij. Hierin zijn de risico's in kaart gebracht en beschrijven de individuele schakels in de productieketen hoe deze gevaren worden beheerst.

Wat is HACCP?

HACCP is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen, een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. HACCP staat voor 'Hazard Analysis and Critical Control Points'. In het Nederlands: analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het productieproces.

HACCP-principes

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op 7 principes gebaseerd is die zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization (WHO).

  • Voer een risicoanalyse uit;
  • Identificeer de kritieke controlepunten;
  • Bepaal de kritieke limieten;
  • Bewaak de kritische controlepunten;
  • Bepaal de gepaste correctieve acties;
  • Houd deze gegevens accuraat bij;
  • Verifieer of het systeem blijft werken, en pas indien nodig aan.


Lees meer

HACCP in de praktijk

Bedrijven verhogen de veiligheid van het product door:
  • de gezondheidsrisico's in bereiding- en behandelingsprocessen op te sporen;
  • de gezondheidsrisico's beheersbaar te maken.
Lees meer

De koudeketen

De koudeketen speelt een belangrijke rol in ons voedingsproces. Door voedingsmiddelen op de juiste lage temperatuur te bewaren, behouden ze hun kwaliteit. Bacteriën krijgen ook veel minder kans om zich te ontwikkelen.

Lees meer

Temperatuurcontroles

Om de koudeketen na te leven dien je de temperaturen van gekoelde ruimten iedere dag te controleren en te noteren. Conform de voorschriften dienen deze gegevens gedurende een jaar te worden bewaard.

Lees meer