Het scheppen van de juiste ambiance

Wat kan je doen om medewerkers zo goed mogelijk voor te bereiden

Jouw winkel of horeca onderneming is ‘Schenk Verstandig’ als je erin geslaagd bent om voor alle klanten een aangename en absoluut veilige plek te creëren.

Dit kan soms moeilijke keuzes inhouden bij het bedienen van minderjarigen of klanten die na het drinken in de auto zullen willen stappen.

Wees actief in klanten helpen om de situatie meester te blijven

Mensen gaan uit om een aangename tijd met vrienden door te brengen. Een relatie met jouw klanten opbouwen is dan ook belangrijk. Het kan helpen als er iets misgaat en zorgt ervoor dat klanten ontvankelijk blijven voor goede raad. Hier zijn enkele eenvoudige tips om klanten te leren kennen en om hen duidelijk te maken dat je ieders plezier serieus neemt:


  • Let op uw klanten: Probeer in het oog te houden wat sommige klanten drinken. Het kan soms helpen om frisdrank of water aan te bieden als je ziet dat zij te snel drinken of als ze zich in een groep bevinden die sneller drinkt dan zij aankunnen.
  • Geef klanten de belangrijke informatie: Het is altijd nuttig om klanten tijdig te informeren over de wettelijke verplichtingen, de gedragscode van de zaak en te wijzen op het huishoudelijk reglement en de vergunningsreglementering.

Als ondernemer wordt men helaas soms geconfronteerd met moeilijke situaties. De volgende stappen kunnen helpen om de situatie in de hand te houden, of je nu drank verkoopt of drank serveert:


  • Kom tijdig en met respect tussenbeide. Wanneer een groep mensen te veel kabaal maakt, vraag hen dan om wat zachter te praten; als je een klant ziet die dronken wordt, kan het soms goed zijn tussendoor een glaasje frisdrank of water aan te bieden.
  • Blijf steeds professioneel. Als een klant zich onbehoorlijk gedraagt of onbeschoft is, blijf dan rustig en verhef je stem niet. Zorg ervoor dat de klant begrijpt dat de regels er voor iedereen gelden en dat hij of zij heus niet anders wordt behandeld.
  • Treed op als team. Waar mogelijk helpt het als er een teamstrategie is om met moeilijke klanten om te gaan, zodat je kunt terugvallen op een collega als je niets bereikt. De laatste toevlucht is de politie.

Zorg ervoor dat medewerkers de wetgeving kennen

Als klanten begrijpen dat er een aantal duidelijke regels zijn die voor iedereen gelden - ook voor jou als ondernemer- is de kans groter dat ze jouw raad begrijpen en er zich naar gedragen.


  • Hanteer duidelijke richtlijnen over de verkoop van alcoholhoudende drank en zorg ervoor dat alle medewerkers deze kennen.
  • Deel het beleid mee vanaf de eerste dag: Neem de leiding en toon dat je de naleving van de voorschriften serieus neemt en zie hierop toe.
  • Definieer een duidelijke procedure die alle medewerkers moeten volgen bij iedere verkoop van alcoholhoudende drank, zoals de verplichting tot leeftijdscontroles.
  • Programmeer, als dit mogelijk is, elektronische kassa’s om de verkoop van alcoholhoudende drank automatisch te herkennen.