Webstatistieken

Cookies waarmee statistieken en het gebruik van de website gemeten worden. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat de website dagelijks bezoekt en zoek- en koopgegevens.

Als je inlogt met jouw MijnMakro account via onze website, dan verzamelen deze cookies informatie waarmee wij herkennen welke webpagina's zijn bezocht en naar welke producten je hebt gezocht. Als je akkoord bent gegaan met deze cookies, voegen wij de voornoemde informatie samen met gegevens betreffende de online en offline door jou gekochte producten. Je zoek- en koopgedrag wordt niet op individueel niveau gebruikt, maar we voegen deze gegevens samen met die van andere ingelogde klanten tot statistieken die ons helpen om de prestaties van onze websites te verbeteren en ons productaanbod op onze website beter te beschrijven en weer te geven.


Cookie naam Doel Partij
_ga Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Dit cookie wordt tot 13 maanden na het laatste gebruik bewaard. Google Analytics
__utmb, __utmc Beide cookies worden door Google Analytics gebruikt om nieuwe bezoekers te identificeren. Dit cookie wordt tot 30 minuten na het laatste gebruik bewaard. Google Analytics
__utmv Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt om een bepaalde variabele te bewaren. Dit cookie wordt tot 2 jaar na het laatste gebruik bewaard. Google Analytics
__utmz Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt en bewaart de bron waar het bezoek vandaan komt. Dit cookie wordt tot 6 maanden na het laatste gebruik bewaard. Google Analytics
userPermanentRecognition Dit cookie wordt gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Dit cookie wordt 1 jaar bewaard. Makro
gpv_pn Dit cookie wordt gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Dit cookie wordt 1 dag bewaard.  Makro
optimizelyEndUserId Deze cookies worden door ons geplaatst wanneer we gebruikmaken van de door Optimizely aangeboden dienst. Door Optimizely kunnen aanbiedingen op onze website worden geplaatst en weergegeven. Het IP adres van de bezoeker wordt geanonimiseerd verzameld en verplaatst naar een server, gevestigd in de Verenigde Staten, voor evaluatie en opslag. De verzamelde gegevens worden niet gecombineerd met andere data van Optimizely. Lees de privacyverklaring van Optimizely voor meer informatie. Je kunt hier te allen tijden afmelden voor het gebruik van jouw gegevens door Optimizely. Dit cookie wordt maximaal 6 maanden bewaard. Optimizely
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Meer informatie over Google Analytics en het cookie gebruik vindt u op de website van Google (EN).

 

* De asterisk (*) in bovenstaande tabel is in werkelijkheid een willekeurige reeks getallen en/of cijfers.