Alcohol- en tabaksbeleid

Ik ben jonger dan 18 jaar: kan ik alcohol of tabakswaren kopen?

Nee, Makro volgt de wettelijke regels omtrent alcohol- en tabaksverkoop.

 

Wat houdt de nieuwe Europese tabakswetgeving precies in?

Elk bedrijf dat tabak inkoopt moet een unieke EO_ID en F_ID hebben. Je vraagt deze Economische deelnemer-identificatie en Faciliteit-identificatie voor elke locatie van je bedrijf aan bij ATOS: https://tpd.nl.atos.net

 

Waarom komt de Europese Unie met de nieuwe tabakswetgeving?

Het nieuwe Track & Trace-systeem gaat smokkel en illegale handel tegen.

 

Wat betekenen de vele codes binnen de nieuwe tabakswetgeving?

T&T - Track & Trace - Door het tabaksproduct te identificeren en de verkoper te volgen kan men zien waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat.

 

EO_ID - Economic Operator I - Unieke identiteitscode voor elk bedrijfdat tabaksproducten levert en/of verkoopt.

 

F_ID - Facility Identifier Code - Unieke code voor elke locatie waar tabak wordt geleverd en/of verkocht. (Magazijn, winkel, automaat, enzovoorts.)

 

UI - Unieke Identificering - Verplichte code, exclusief voor de Europese Unie, door de fabrikant aan te brengen op alle pakjes sigaretten en shag.

 

AGGR_UI - Geaggregeerde UniekeIdentificatie - Unieke code op alle verpakkingen van meer dan één pakje shag of sigaretten.

 

Per wanneer is Track & Trace verplicht?

De nieuwe wetgeving is sinds 20 mei 2019 van kracht. Alle nieuw geproduceerde TPD2-producten hebben sinds die datum een Track & Trace-code. Betalingen en bewegingen van alle verpakkingsvormen moeten worden gemeld aan een Europees systeem.

 

Is er een overgangsperiode?

Ja, tot 20 mei 2020 kunnen er nog tabaksproducten zonder UI-code in omloop zijn.

 

Zijn er prijsverhogingen?

De prijs van sigaretten en shag wordt vastgesteld door fabrikanten en overheid (accijnzen). Makro kan de prijzen niet beïnvloeden.

 

Geldt de nieuwe wet ook voor mij als tabakswederverkoper?

Track & Trace begint bij de fabrikant en eindigt bij het laatste verkooppunt. Makro is verantwoordelijk voor het transport tot aan dat laatste verkooppunt: jouw winkel. Zodra de zending aan jou is overdragen vervalt de Track & Trace-verplichting. Jij hoeft niets te doen. 

 

Wat moet ik als tabakswederverkoper doen?

Je bent verplicht om een Economic Operator Ien een Facility Identifier code aan te vragen en deze zo snel mogelijk door te geven aan Makro. 

 

Wat als ik meerdere verkooppunten heb?

Elk verkooppunt moet een eigen Facility Identifier code hebben.

 

Geldt de wet voor retailers/detaillisten?

Ja. Alleen als alle economisch deelnemers (groothandel/leverancier en detaillist) zich registreren kan de tracering tot aan het laatste verkooppunt worden uitgevoerd. De detaillist hoeft geen gegevens te leveren aan het Europese systeem. 

 

Waarom moet ik zelf voor deze codes zorgen?

Dat is het handigst. Je vraagt één keer je codes aan, geeft ze door aan je leveranciers en klaar. Ook heb je door het zelf te doen inzicht in je eigen gegevens. 

 

Kan Makro mij helpen bij het aanvragen van de codes?

Helaas niet. Je moet de codes zelf aanvragen bij ATOS, heel eenvoudig via deze link: https://tpd.nl.atos.net

 

Heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.