Nog geen Makro-pas?

Word Makro-pashouder

GoldCard Bonusregeling

gold-card

Koop je per jaar voor € 12.000,- of meer in bij Makro? Dan krijg je automatisch de Makro GoldCard in plaats van een gewone pas. Met de extra's die bij een GoldCard horen zoals de GoldCard Bonusregeling, die je recht geeft op een zeer aantrekkelijke cash back bonus.

Je hoeft zelf niets bij te houden.

Wij houden alles voor je bij. Wij registreren jouw inkopen, berekenen jouw bonus en storten jouw bonus na het bonusjaar rechtstreeks op jouw rekening.

Hoeveel bonus krijg je?

De bonus is een percentage van al jouw inkopen bij Makro gedurende het kalenderjaar. Behalve folderaanbiedingen en een aantal andere uitzonderingen* tellen alle food en non-food aankopen mee.


*Uitzonderingen: tabakswaren, benzine, partijgoederen (zoals feestpakketten), emballage, uitgaven in het Makro-restaurant en alle goederen die niet op klantnummer worden geregistreerd.

Hoe meer je inkoopt, hoe hoger het bonuspercentage.

Jouw bonuspercentage is gebaseerd op een stijgende staffel:

 Inkopen per jaar  Bonuspercentage
 € 12.000  1,50%
 € 14.000  1,75%
 € 20.000  2,00%
 € 30.000  2,25%
 € 40.000  2,50%
 € 60.000  2,75%
 € 80.000  3,00%
 € 100.000  3,25%
 € 120.000  3,50%

Een rekenvoorbeeld:

Voor de bonus gelden altijd de netto bedragen, dus exclusief BTW. Stel, de totale waarde van jouw inkopen bedraagt aan het einde van het kalenderjaar € 37.000,-. Hiervan heb je voor € 5.000,- aan folderaanbiedingen en overige uitzonderingen besteed. De bonus wordt dan berekend over een totaalbedrag van € 32.000,-.  
Volgens de staffel kom je automatisch in aanmerking voor een bonuspercentage van 2,25%. De bonus bedraagt in dit geval € 720,-. Dit bonusbedrag maken wij, ook automatisch, direct aan je over!

Voorwaarden GoldCard Bonusregeling

  • De bonusregeling is uitsluitend bestemd voor houders van de Makro GoldCard.
  • Makro betaalt de bonus uit vanaf een besteed bedrag (Food en Non-Food) van € 12.000,- in het geldende kalenderjaar (excl. uitzonderingen en BTW).
  • Bestedingen die niet meetellen in de bonusberekening (uitzonderingen) zijn: folderaanbiedingen, tabakswaren, benzine, partijgoederen (zoals feestpakketten), emballage, uitgaven in het Makro-restaurant en alle goederen die niet op klantnummer worden geregistreerd.
  • De bonusregeling wordt geregistreerd op klantnummer en is niet overdraagbaar.
  • Afrekening vindt plaats op basis van aankopen, gedaan met jouw Makro GoldCard, van 1 januari tot en met 31 december. Als je later dan 1 januari GoldCardhouder wordt, ontvang je een bonus over de inkopen die je vanaf de datum van jouw GoldCard-inschrijving doet. Bijvoorbeeld: je staat vanaf 12 maart ingeschreven als Makro GoldCardhouder. In dit geval rekenen wij jouw inkopen van 12 maart tot en met 31 december mee voor de bonus.
  • De bonus storten wij zo snel mogelijk na 31 december op het door jou opgegeven rekeningnummer.
  • De bonus wordt uitsluitend uitgekeerd, wanneer op 31 december de Makro GoldCard nog aan de GoldCardhouder is toegekend.