Nog geen Makro-pas?

Word Makro-pashouder

Compliance

METRO GROUP heeft sinds 2007 een uniform Compliance programma dat voor alle METRO Group landen geldt, waaronder ook Makro Nederland. Het doel van het Compliance programma is om alle METRO GROUP medewerkers te helpen zich te houden aan alle relevante wetten, regels en gedragsregels.

De kern van het Compliance programma bestaat uit de 8 bedrijfsprincipes van de Professionele Gedragscode van METRO GROUP:

  • Persoonlijke belangen houden wij strikt gescheiden van onze zakelijke belangen.
  • Wij bieden niemand een ongepast voordeel aan.
  • Wij gebruiken onze positie niet voor persoonlijke voordelen.
  • Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie uit de onderneming.
  • Wij respecteren de regels van eerlijke concurrentie.
  • Wij behandelen iedereen gelijk.
  • Wij zijn een eerlijke werkgever.
  • Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving.

Een brochure over onze professionele gedragscode kunt u hier vinden.

Klachten melden

Als u in aanraking komt met een schending van (een van) de bovenstaande principes, dan kunt u dit melden bij de Compliance Officer via het volgende adres:

Metro Cash & Carry Nederland B.V. (Makro Nederland)
T.a.v. de Compliance Officer
De Flinesstraat 9
1114 AL Amsterdam-Duivendrecht

Medewerkers en externe partijen, zoals klanten en leveranciers, hebben ook de mogelijkheid om klachten en schendingen (anoniem) te melden via de Compliance meldpunt van METRO GROUP. U kunt hiervoor een melding doen via de website van het Compliance meldpunt.

Uw melding zal vertrouwelijk worden behandeld door onze Compliance Officer.