Nog geen Makro-pas?

Word Makro-pashouder

Webstatistieken

Cookies waarmee de anonieme statistieken en het gebruik van de website gemeten worden. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat de website dagelijks bezoekt.

Voorbeelden van cookies die gebruikt worden voor webstatistieken.

 Partij Cookie Naam Doel
Metalyzer meta_* Deze cookies worden gebruikt door Metalyzer, met deze software wordt de conversie van bepaalde handelingen gemeten.
Adobe Omniture
s_cc Dit cookie wordt gebruikt door Adobe Omniture SiteCatalyst om te controleren of er cookies geplaatst kunnen worden.
Adobe Omniture
s_sq Dit cookie wordt door Adobe Omniture SiteCatalyst gebruikt om navigatiepaden binnen de website te onderscheiden. Dit cookie wordt verwijderd als u uw browser sluit.
Adobe Omniture s_vi[ID] Dit cookie wordt door Adobe Omniture SiteCatalyst gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Dit cookie wordt tot 5 jaar na het laatste gebruik bewaard.
Google Analytics __utma Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Dit cookie wordt tot 2 jaar na het laatste gebruik bewaard.
Google Analytics
__utmb, __utmc Beide cookies worden door Google Analytics gebruikt om nieuwe bezoekers te identificeren. Dit cookie wordt tot 30 minuten na het laatste gebruik bewaard.
Google Analytics
__utmv Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt om een bepaalde variabele te bewaren. Dit cookie wordt tot 2 jaar na het laatste gebruik bewaard.
Google Analytics
__utmz Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt en bewaart de bron waar het bezoek vandaan komt. Dit cookie wordt tot 6 maanden na het laatste gebruik bewaard.
Makro userPermanentRecognition Dit cookie wordt gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Dit cookie wordt 1 jaar bewaard.
Makro gpv_pn Dit cookie wordt gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Dit cookie wordt 1 dag bewaard. 
Optimizely optimizelyEndUserId Deze cookies worden door ons geplaatst wanneer we gebruikmaken van de door Optimizely aangeboden dienst. Door Optimizely kunnen aanbiedingen op onze website worden geplaatst en weergegeven. Het IP adres van de bezoeker wordt geanonimiseerd verzameld en verplaatst naar een server, gevestigd in de Verenigde Staten, voor evaluatie en opslag. De verzamelde gegevens worden niet gecombineerd met andere data van Optimizely. Lees de privacyverklaring van Optimizely voor meer informatie. Je kunt hier te allen tijden afmelden voor het gebruik van jouw gegevens door Optimizely. Dit cookie wordt maximaal 6 maanden bewaard.

Meer informatie over Google Analytics en het cookie gebruik vindt u op de website van Google (EN).


* De asterisk (*) in bovenstaande tabel is in werkelijkheid een willekeurige reeks getallen en/of cijfers.