Nog geen Makro-pas?

Word Makro-pashouder

Webstatistieken

Cookies waarmee de anonieme statistieken en het gebruik van de website gemeten worden. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat de website dagelijks bezoekt.

Voorbeelden van cookies die gebruikt worden voor webstatistieken.

 Partij Cookie Naam Doel
Metalyzer meta_* Deze cookies worden gebruikt door Metalyzer, met deze software wordt de conversie van bepaalde handelingen gemeten.
Adobe Omniture
s_cc Dit cookie wordt gebruikt door Adobe Omniture SiteCatalyst om te controleren of er cookies geplaatst kunnen worden.
Adobe Omniture
s_sq Dit cookie wordt door Adobe Omniture SiteCatalyst gebruikt om navigatiepaden binnen de website te onderscheiden. Dit cookie wordt verwijderd als u uw browser sluit.
Adobe Omniture s_vi[ID] Dit cookie wordt door Adobe Omniture SiteCatalyst gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Dit cookie wordt tot 5 jaar na het laatste gebruik bewaard.
Google Analytics __utma Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Dit cookie wordt tot 2 jaar na het laatste gebruik bewaard.
Google Analytics
__utmb, __utmc Beide cookies worden door Google Analytics gebruikt om nieuwe bezoekers te identificeren. Dit cookie wordt tot 30 minuten na het laatste gebruik bewaard.
Google Analytics
__utmv Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt om een bepaalde variabele te bewaren. Dit cookie wordt tot 2 jaar na het laatste gebruik bewaard.
Google Analytics
__utmz Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt en bewaart de bron waar het bezoek vandaan komt. Dit cookie wordt tot 6 maanden na het laatste gebruik bewaard.
Facebook Datr lsd
reg_ext_ref
reg_fb_gate
reg_fb_ref
act wd
Deze cookies worden voor Facebook gebruikt om te identificeren wat bezoekers hebben gedaan op de Makro site zodat we op dit netwerk bijvoorbeeld je geen advertentie meer tonen als je een bepaalde actie al hebt gedaan (zoals geen pasaanvraag banner als je al een Makro pas hebt aangevraagd.)
LinkedIn BizoID
BizoData
BizoUserMatchHistory
BizoNetworkPartnerIndex
Deze cookies worden voor Linked gebruikt om te identificeren wat bezoekers hebben gedaan op de Makro site zodat we op dit netwerk bijvoorbeeld je een advertentie kunnen tonen als je een bepaalde actie nog niet hebt gedaan (zoals een inschrijving voor de nieuwsbriefbanner als je nog niet geabonneerd bent op de nieuwsbrief).
Twitter guest_id
twll
k
_twitter_sess
original_referer
external_referer
Deze cookies worden voor Twitter gebruikt om te identificeren wat bezoekers hebben gedaan op de Makro site. Hierdoor kunnen we je op dit netwerk bijvoorbeeld Makro aanbiedingen laten zien.

Meer informatie over Google Analytics en het cookie gebruik vindt u op de website van Google (EN).


* De asterisk (*) in bovenstaande tabel is in werkelijkheid een willekeurige reeks getallen en/of cijfers.