Nog geen Makro-pas?

Word Makro-pashouder

EU Food Supply Chain Initiative

METRO Group heeft een verbintenis getekend om deel uit te maken van het EU Supply Chain Initiative. Het doel van dit Initiatief is om eerlijke handelspraktijken te bevorderen in Europa. 


Verdere informatie vindt u op:
www.supplychaininitiative.eu/


Dit zijn de beginselen van het European Food Supply Chain Initiatief in het kort:

  • SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN: overeenkomsten worden schriftelijk aangegaan, tenzij dit niet mogelijk is of indien mondelinge overeenkomsten wederzijds aanvaardbaar zijn.
  • VOORSPELBAARHEID: eenzijdige wijziging van de contractvoorwaarden is alleen toegestaan als die mogelijkheid en de bijbehorende omstandigheden en voorwaarden van tevoren zijn overeengekomen.
  • NALEVING: gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.
  • INFORMATIE: bij de uitwisseling van informatie moeten de mededingingswetgeving en andere toepasselijke wetten worden nageleefd.
  • GEHEIMHOUDING: de geheimhouding van informatie moet worden geëerbiedigd.
  • VERANTWOORDELIJKHEID VOOR RISICO: alle partijen in de toeleveringsketen dragen hun eigen passende ondernemersrisico's.
  • GERECHTVAARDIGD VERZOEK: partijen gebruiken geen dreigementen om een ongerechtvaardigd voordeel te behalen.

Klachten en geschillenregeling:

Als u in aanraking komt met een schending van (een van) de bovenstaande principes, dan kunt u uw klacht richten aan:

Metro Cash & Carry Nederland B.V. (Makro Nederland)
T.a.v. mevrouw Kyong Soon Rijnders, Compliance Officer
De Flinesstraat 9
1114 AL Amsterdam-Duivendrecht

E-mail: compliance@makro.nl of ichu.chao@makro.nl.

Uw klacht zal serieus worden behandeld en onderzocht, waarna we zo snel mogelijk bij u terug komen om de kwestie te bespreken en proberen op te lossen.