Nog geen Makro-pas?

Word Makro-pashouder

Reactie Makro op persbericht Vissenbescherming

Reactie Makro op persbericht Vissenbescherming

Amsterdam, 16 juni 2017 – Makro heeft kennis genomen van het persbericht dat door de Vissenbescherming is verstuurd over de verkoop van levende krab en kreeft. Makro is zich bewust van de discussie rondom de verkoop en bereiding van deze dieren en heeft begrip voor de zorgen die de dierenorganisatie uit. Met betrekking tot de in- en verkoop van levende krab en kreeft handelt Makro naar de internationale richtlijnen die het moederbedrijf Metro – vanwege het ontbreken van duidelijke internationale wet- en regelgeving op dit specifieke onderwerp – heeft opgesteld. Makro volgt daarnaast de standpunten van de Nederlandse overheid over dit onderwerp op de voet en houdt zich uiteraard aan de Nederlandse regelgeving. Zolang er vraag is van horeca ondernemers naar levende krab en kreeft zien wij vooralsnog geen redenen om iets te wijzigen in ons aanbod. 


Voor vragen kunt u terecht bij


Metro Cash & Carry Nederland B.V.
De Flinesstraat 9
1114 AL Amsterdam-Duivendrecht
Telefoon: 020 - 39 80 200