EXTRA INFORMATIE STATIEGELD VOOR HORECA

De wetgeving van het statiegeldsysteem verandert per 1 juli 2021 en per 1 juni zullen de nieuwe statiegeldflessen al in omloop zijn. Dit betekent dat er voor ons en voor jou als horecaondernemer een aantal zaken anders gaan. Hieronder vind je de aanvullende wijzigingen die plaatsvinden en wat je wellicht zelf nog moet doen als horecaondernemer en/of als je gebruik maakt van onze Makro Horeca Bezorgservice.

Wat betekent dit voor jou als horecaondernemer?

Om je op weg te helpen hebben we onderstaande checklist opgesteld met een aantal belangrijke punten:

• Neem je als bedrijf de statiegeldflessen weer in; vergeet je dan niet te registreren bij Statiegeld Nederland voor de verrekening van het statiegeld

• Je kunt alleen nog (nieuwe) zakken inleveren met je eigen labels/stickers met jouw klantnummer

• Artikelnummers en EAN-codes zullen wijzigen. Zorg dat deze op tijd zijn aangepast en ingevoerd in jouw systemen

• Pas je kassasysteem aan op het statiegeld. Bijvoorbeeld met:

-   Aangepaste verkoopprijzen van de PET-flessen (incl. statiegeld)

-   De mogelijkheid van statiegeld bijtellen en retour geven

-   Het verrekenen van het statiegeld met een aankoop

• Check of alle gewijzigde gegevens in je (kassa)systemen zijn ingevoerd of ingevoerd kunnen worden

• Pas je eigen communicatie of prijslijsten aan

• Bepaal hoe je omgaat met tijdelijk verkoop (uitloop) van flessen zonder statiegeld

• Informeer je eigen medewerkers over de wijzigingen en inlevermogelijkheden

• Zorg dat je eigen klantcommunicatie gereed is. Op de website van Statiegeld Nederland is een toolkit met consumentencommunicatie beschikbaar 

• Voor alle overige vragen, neem contact op met Statiegeld Nederland

 

Een vrijwillige innamepunt worden?

• Vanaf 30 flessen (mix van groot en klein) in de week, kun je je aanmelden als vrijwillig innamepunt via: www.statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten • Je ontvangt vervolgens speciale labels/stickers met jouw klantnummer 

• Je kunt binnenkort bij Makro speciale zakken bestellen (met €1,- statiegeld) voor de inzameling van de PET-flessen:

- Big Bag: 800L 

- Small Bag: 240L 

- Mini Bag: 120L (nieuw formaat te gebruiken in een zakhouder bijv. achter toonbank/bar)

• In de zakken mogen de kleine en grote flessen door elkaar ingezameld worden 

• Bij inname op locatie doet de chauffeur een check op vervuiling zoals: ander afval, glas, enz.

• Bij inname in de vestiging doet de medewerker een check op vervuiling zoals: ander afval, glas, enz.

• Op de zakken zitten geen vulstrepen meer

• Eenmaal gevuld zal de afgesloten zak - voorzien van jouw label – door de Makro-chauffeur conform het huidige proces worden meegenomen

• Eenmaal gevuld zal de afgesloten zak - voorzien van jouw label – door de Makro medewerker worden ingenomen

• Na ontvangst op een telcentrum van Statiegeld Nederland krijg je het statiegeld en de €1,- voor de zak uitbetaald door Statiegeld Nederland

• Als je als inzamelpunt een goed doel wilt steunen en het statiegeld wilt doneren, dan kun je gebruik maken van zogenaamde donatiebakken. Je kunt deze aanvragen bij Statiegeld Nederland zodra je bent ingeschreven als innamepunt

• Uiteraard kun je de losse flessen ook nog gewoon inleveren via de flesseninnamemachine in een van onze vestigingen. 

 

Wat moet je verder nog weten

• Na 1 juni mogen producenten en importeurs geen flessen meer op de markt brengen zonder statiegeld. Wat in de keten is, mag nog wel worden uitverkocht. Het is onvermijdelijk dat er een periode komt waar oude en nieuwe flesjes door elkaar worden verkocht. Op de nieuwe flesjes komt een statiegeldfles logo. Hierdoor is snel te zien of een fles recht geeft op statiegeld of niet. 

• Verkooppunten mogen dus hun bestaande voorraad die voor 1 juni 2021 ingekocht is, gewoon nog verkopen na 1 juni 2021

• ‘Oude’ kleine flessen zonder statiegeld zullen dus geen statiegeldvergoeding krijgen

• Oude en nieuwe flessen kunnen eventueel in dezelfde zak worden ingeleverd. Liever ontvangen we dit gescheiden. Statiegeld Nederland zal door de gewijzigde EAN-codes in staat zijn onderscheid te maken in de soort fles en enkel de nieuwe kleine flessen vergoeden

• De vergoeding per fles is gespecificeerd op de factuur die je ontvangt van Statiegeld Nederland

• Statiegeld Nederland zal voor landelijke pr en communicatie zorgen. Zorg er zelf voor dat jouw medewerkers goed op de hoogte zijn en vragen van klanten kunnen beantwoorden

 

Heb je nog vragen?

Kijk voor alle informatie en vragen over het nieuwe statiegeldsysteem op www.statiegeldnederland.nl. Hier kun je je registreren, staat alle laatste informatie, een uitgebreide FAQ en de beschikbare landelijke communicatie. Uiteraard helpen wij je ook graag verder en kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Makro.