Webstatistieken

Cookies waarmee statistieken en het gebruik van de website gemeten worden. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat de website dagelijks bezoekt en zoek- en koopgegevens.

Als je inlogt met jouw MijnMakro account via onze website, dan verzamelen deze cookies informatie waarmee wij herkennen welke webpagina's zijn bezocht en naar welke producten je hebt gezocht. Als je akkoord bent gegaan met deze cookies, voegen wij de voornoemde informatie samen met gegevens betreffende de online en offline door jou gekochte producten. Je zoek- en koopgedrag wordt niet op individueel niveau gebruikt, maar we voegen deze gegevens samen met die van andere ingelogde klanten tot statistieken die ons helpen om de prestaties van onze websites te verbeteren en ons productaanbod op onze website beter te beschrijven en weer te geven.

Overzicht van noodzakelijke cookies
Cookie naam
Doel
Type
_ga
Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Deze cookie wordt tot 13 maanden na het laatste gebruik bewaard.
Google Analytics
__utmb, __utmc
Beide cookies worden door Google Analytics gebruikt om nieuwe bezoekers te identificeren. Deze cookie wordt tot 30 minuten na het laatste gebruik bewaard.
Google Analytics
__utmv
Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om een bepaalde variabele te bewaren. Deze cookie wordt tot 2 jaar na het laatste gebruik bewaard.
Google Analytics
__utmz
Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt en bewaart de bron waar het bezoek vandaan komt. Deze cookie wordt tot 6 maanden na het laatste gebruik bewaard.
Google Analytics
userPermanentRecognition
Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Deze cookie wordt 1 jaar bewaard.
Makro
gpv_pn
Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Deze cookie wordt 1 dag bewaard. 
Makro
optimizelyEndUserId
Deze cookies worden door ons geplaatst wanneer we gebruikmaken van de door Optimizely aangeboden dienst. Door Optimizely kunnen aanbiedingen op onze website worden geplaatst en weergegeven. Het IP adres van de bezoeker wordt geanonimiseerd verzameld en verplaatst naar een server, gevestigd in de Verenigde Staten, voor evaluatie en opslag. De verzamelde gegevens worden niet gecombineerd met andere data van Optimizely.  Deze cookie wordt maximaal 6 maanden bewaard.
Privacyverklaring bekijken
Optimizely
QSI_HistorySession
Deze cookie activeert de enquête tool voor een bepaalde gebruikssessie. Het wordt gedurende de gebruikssessie bewaard.
Qualtrics
QSI_SI__intercept
Deze cookie toetst of de enquête tool getoond moet worden bij terugkomst van een bezoeker. Het wordt 6 maanden bewaard.
Qualtrics
QSI_S_{ZoneID}
Deze cookie wordt gebruikt voor het indelen van bezoekers in testgroepen voor enquêtes. De “ZoneID” hangt af van de code van de site. Het wordt 1 week bewaard.
Qualtrics
QSI_OptInIDsAndWindowNames
Deze cookie wordt gebruikt om het pop-upvenster bij te werken met bijgewerkte ingesloten gegevens terwijl je navigeert. Het wordt gedurende de gebruikssessie bewaard.
Qualtrics
QSIPopUnder_PopUnderTarget_SI_
Deze cookie voorkomt dat meerdere vensters een client overbelasten door te controleren of er al andere pop-upvensters worden weergegeven. Dit voorkomt dat dezelfde pop-up opnieuw wordt weergegeven. De ID is de identificatie van de sectie, die de cookie genereert. Het wordt gedurende de gebruikssessie bewaard.
Qualtrics
Q_INTER
Deze cookie bevat het tijdstempel van alle Intercept Impressions die op het domein zijn gemaakt. We gebruiken de tijdstempel om te beslissen of een ander Intercept moet worden weergegeven na evaluatie van de Intercept targeting logica. Het wordt 6 maanden bewaard.
Qualtrics
 Survey ID
Deze enquête ID cookie wordt weergegeven als je zowel "Opslaan & doorgaan" als "Vullen van de stembus voorkomen" in de enquête-opties hebt gedeactiveerd voordat je een enquêtesessie start. Het wordt maximaal 6 maanden bewaard.
Qualtrics
 Hash of the sessionID and query parameters that maps to a sessionID
Deze cookie wordt geplaatst wanneer je een enquêtesessie start in dezelfde browser waarin je momenteel deelneemt aan een andere enquête. Het wordt 1 jaar bewaard of totdat de gebruikssessie is afgerond.
Qualtrics
QST
Deze cookie verschijnt als de optie "Vullen van de stembus voorkomen" is geactiveerd. De cookie voorkomt dat de gebruiker meerdere keren aan hetzelfde onderzoek deelneemt. Het wordt maximaal 6 maanden bewaard.
Qualtrics
-reloadSession
Deze cookie is bedoeld voor enquêtes die een “SSO-authenticator” gebruiken. Deze cookie informeert Qualtrics welke sessie moet worden geladen wanneer de gebruiker de sessie heeft verlaten en terugkomt. Qualtrics gebruikt de enquête-ID en Statedata voor identificatie doeleinden. Deze cookie wordt gezet gedurende 15 minuten.
Qualtrics
 A hash of the url that may be appended with ‘-singleReload’
Deze cookie verschijnt wanneer je een gebruikssessie start en de optie “Opslaan & Doorgaan” ingeschakeld is. Het wordt maximaal 12 maanden bewaard.
Qualtrics
QSI_ZN_afyfucTstRUzRRz_intercept
De Qualtrics-knop wordt getoond (links onderaan) met een iframe integratiedialoogvenster. Deze cookie wordt gezet gedurende de gebruikssessie.
Qualtrics
FPID
 De waarde die is opgeslagen in FPID wordt gebruikt om de client-ID in te stellen in het verzoek aan de Google Analytics-servers. Deze cookie wordt tot 13 maanden na het laatste gebruik bewaard.
Makro
FPLC
 Deze cookie is een gehashte versie van de FPID-cookie en voert koppelingsfuncties tussen domeinen uit. Deze cookie wordt tot 20 uur na het laatste gebruik bewaard.
Makro
* De asterisk (*) in bovenstaande tabel is in werkelijkheid een willekeurige reeks getallen en/of cijfers.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, om het gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren. Voor dit doel gebruiken we cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die anonieme informatie verzamelen over uw gebruik van onze website, zoals de frequentie van uw bezoek aan onze website, de tijd die u erop doorbracht en hoe u met de website omging (bijvoorbeeld als u iets op de website heeft gekocht of gezocht). De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter door Google ingekort binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte vóór elke verdere overdracht. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het juiste niveau van gegevensbescherming voor deze gegevensoverdracht wordt gegarandeerd door een Privacy Shield-certificering van deze Google-service (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI#other-covered-entities).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over website-activiteiten (zoals laadtijden, enz.) te verstrekken en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot website- en internetgebruik. Deze informatie en rapportages gebruiken wij om onze website te verbeteren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Wij ontvangen geanonimiseerde gegevens en zullen deze op geen enkel moment combineren met andere gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens die door ons zijn verzonden en gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijvoorbeeld gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

We gebruiken Google Analytics alleen met uw toestemming, die is gebaseerd op art. 6 par. 1 sub a. AVG.

U kunt uw toestemming intrekken door uw persoonlijke instellingen aan te passen
U kunt bezwaar maken tegen de betreffende verwerking door uw persoonlijke instellingen te wijzigen.

U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl


Google Optimize

Wij gebruiken "Google Optimize", een subdienst van Google Analytics (zie paragraaf Google Analytics) op onze websites. We gebruiken Google Optimize om de functionaliteit en inhoud van onze websites te verbeteren door ze aan delen van onze gebruikers weer te geven en de acceptatie en gebruikswijzigingen voor deze functionaliteiten en inhoud statistisch te evalueren

Google Optimize maakt gebruik van cookies waarmee wij het gebruik van onze website kunnen optimaliseren en analyseren. De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Optimize met geactiveerde IP-anonimisering, zodat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten op te stellen over website-optimalisatietests en gerelateerde website-activiteit en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren.

Als je toestemming hebt gegeven en deze wilt intrekken, dan kan dat via je persoonlijke cookie-instellingen. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google .com/dlpage/gaoptout?hl=nl.


Optimizely

We gebruiken de tool "Optimizely" op onze website om analyses van gebruikersgedrag uit te voeren via zogenaamde A/B-testen. Optimizely wordt aangeboden en beheerd door Optimizely Inc, 631 Howard St. Suite 100, San Francisco, CA 94105 USA. We geven onze website weer met iets andere inhoud en meten uw gebruik van de websites met behulp van cookies. Dit stelt ons in staat om aanbiedingen en andere beschikbare informatie op onze website zo goed mogelijk te plaatsen en weer te geven.

De informatie die op deze manier wordt verzameld en gegenereerd, inclusief een eerder verkort en daarom geanonimiseerd IP-adres, wordt meestal verzonden naar een Optimizely-server in de VS en daar voor een periode van een jaar opgeslagen. De informatie wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Optimizely. We combineren de gegevens en evaluaties die Optimizely namens ons verzamelt niet met andere gegevens, in het bijzonder niet met andere analyses of klantgegevens.

Met Optimizely zijn wij contractuele overeenkomsten aangegaan, op grond waarvan Optimizely zich heeft verplicht te voldoen aan het niveau van gegevensbescherming vereist door Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op uw toestemming voor het gebruik van prestatiecookies, waaronder Optimizely-cookies die u ons hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 par. 1 sub. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door uw cookie-instellingen dienovereenkomstig te wijzigen. Als u uw toestemming intrekt, wordt de weergave van varianten in de toekomst stopgezet.

Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de browser waarin u de instellingen wijzigt. Om het gebruik van Optimizely op andere apparaten en browsers te voorkomen, moet u de juiste instellingen in deze browsers maken door de juiste browser of het juiste apparaat te gebruiken om uw persoonlijke instellingen op onze website te wijzigen.


Qualtrics

Om ons aanbod en onze diensten continu te verbeteren, nodigen we bezoekers van onze website uit om hun gebruikerservaring met onze website te beoordelen. We gebruiken de technologieën van Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, VS), waarmee we online enquêtes kunnen tonen aan onze websitebezoekers. Om online enquêtes via Qualtrics weer te geven, gebruiken we cookies om meerdere deelnames uit te sluiten of om gebruikers verschillende enquêtes te laten bekijken.

Onze enquêtes worden anoniem uitgevoerd. Uw deelname aan onze enquêtes is vrijwillig.

We hebben contractuele afspraken met Qualtrics op grond waarvan Qualtrics zich ertoe heeft verbonden te voldoen aan het niveau van gegevensbescherming vereist door Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).


YouTube

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie om video's van YouTube weer te geven en af te spelen. YouTube wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Het moederbedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, VS, en is gevestigd in de VS.

De YouTube-inhoud is standaard inactief, d.w.z. er worden geen persoonlijke gegevens naar Google verzonden wanneer u onze website bezoekt. Het gebruik van onze website is ook mogelijk zonder de externe inhoud. De inhoud kan echter vrijwillig door u worden geactiveerd. Door dit te doen, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens (gebruikersgegevens, metacommunicatiegegevens (met name IP-adres), locatiegegevens, indien van toepassing) worden overgedragen aan Google en mogelijk ook worden verwerkt in derde landen zoals de VS.
Deze overdracht aan Google is gebaseerd op art. 6 par. 1 eerst zin sub a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door het vinkje te verwijderen.

Elke verdere verwerking van uw gegevens gebeurt uitsluitend door Google onder hun eigen verantwoordelijkheid.
Onafhankelijk van het afspelen van de ingebedde video's wordt bij elke oproep van deze website een verbinding met het Google-netwerk "DoubleClick" tot stand gebracht, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen kan veroorzaken.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming bij YouTube vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&fg=1.

Meer informatie over cookies die door Google worden beheerd en geplaatst, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en&gl=de.


Meer informatie over Google Analytics en het cookie gebruik vindt je op de website van Google (EN).