Webstatistieken

Deze cookies verzamelen informatie over jouw interactie met de website. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat de website dagelijks bezoekt en zoek- en koopgegevens. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de prestaties van onze websites te verbeteren, ons productaanbod beter weer te geven op onze website en de online ervaring op jouw behoeften af te stemmen.

Als je inlogt met jouw MijnMakro account via onze website, dan verzamelen deze cookies informatie waarmee wij herkennen welke webpagina's zijn bezocht, of je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief en naar welke producten je hebt gezocht, om een overzicht te verkrijgen van jouw activiteiten op onze website. Als je akkoord bent gegaan met deze cookies, voegen wij de voornoemde informatie samen met gegevens betreffende de online en offline door jou gekochte producten. Je zoek- en koopgedrag wordt niet op individueel niveau gebruikt, maar we voegen deze gegevens samen met die van andere ingelogde klanten tot statistieken op geaggregeerd niveau.

Overzicht van webstatistieken cookies
Verantwortlicher (Responsible)
Cookie naam (Name)
Doel (Purpose)
Expiration
MAKRO, MM
_ga
Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden. Deze cookie wordt tot 13 maanden na het laatste gebruik bewaard.
Sessie
MAKRO
__utmb, __utmc
Beide cookies worden door Google Analytics gebruikt om nieuwe bezoekers te identificeren.
30 minuten
MAKRO
__utmv
Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om een bepaalde variabele te bewaren.
2 jaar
MAKRO
__utmz
Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt en bewaart de bron waar het bezoek vandaan komt.
6 maanden
MAKRO
userPermanentRecognition
Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden.
1 jaar
MAKRO
gpv_pn
Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers en bezoeken te onderscheiden.
1 dag
MAKRO, MM
optimizelyEndUserId
Deze cookies worden door ons geplaatst wanneer we gebruikmaken van de door Optimizely aangeboden dienst. Door Optimizely kunnen aanbiedingen op onze website worden geplaatst en weergegeven. Het IP adres van de bezoeker wordt geanonimiseerd verzameld en verplaatst naar een server, gevestigd in de Verenigde Staten, voor evaluatie en opslag. De verzamelde gegevens worden niet gecombineerd met andere data van Optimizely.
6 maanden
MAKRO
QSI_HistorySession
Deze cookie activeert de enquête tool voor een bepaalde gebruikssessie.
Sessie
MAKRO
QSI_SI__intercept
Deze cookie toetst of de enquête tool getoond moet worden bij terugkomst van een bezoeker.
6 maanden
MAKRO
QSI_S_{ZoneID}
Deze cookie wordt gebruikt voor het indelen van bezoekers in testgroepen voor enquêtes. De “ZoneID” hangt af van de code van de site.
1 week
MAKRO
QSI_OptInIDsAndWindow Names
Deze cookie wordt gebruikt om het pop-upvenster bij te werken met bijgewerkte ingesloten gegevens terwijl je navigeert.
Sessie
MAKRO
QSIPopUnder_PopUnder Target_SI_
Deze cookie voorkomt dat meerdere vensters een client overbelasten door te controleren of er al andere pop-upvensters worden weergegeven. Dit voorkomt dat dezelfde pop-up opnieuw wordt weergegeven. De ID is de identificatie van de sectie, die de cookie genereert.
Sessie
MAKRO
Q_INTER
Deze cookie bevat het tijdstempel van alle Intercept Impressions die op het domein zijn gemaakt. We gebruiken de tijdstempel om te beslissen of een ander Intercept moet worden weergegeven na evaluatie van de Intercept targeting logica.
6 maanden
MAKRO
Survey ID
Deze enquête ID cookie wordt weergegeven als je zowel "Opslaan & doorgaan" als "Vullen van de stembus voorkomen" in de enquête-opties hebt gedeactiveerd voordat je een enquêtesessie start.
6 maanden
MAKRO
Hash of the sessionID and query parameters that maps to a sessionID
Deze cookie wordt geplaatst wanneer je een enquêtesessie start in dezelfde browser waarin je momenteel deelneemt aan een andere enquête. Het wordt 1 jaar bewaard of totdat de gebruikssessie is afgerond.
1 jaar
MAKRO
QST
Deze cookie verschijnt als de optie "Vullen van de stembus voorkomen" is geactiveerd. De cookie voorkomt dat de gebruiker meerdere keren aan hetzelfde onderzoek deelneemt.
6 maaden
MAKRO
-reloadSession
Deze cookie is bedoeld voor enquêtes die een “SSO-authenticator” gebruiken. Deze cookie informeert Qualtrics welke sessie moet worden geladen wanneer de gebruiker de sessie heeft verlaten en terugkomt. Qualtrics gebruikt de enquête-ID en Statedata voor identificatie doeleinden.
15 minuten
MAKRO
A hash of the url that may be appended with ‘-singleReload’
Deze cookie verschijnt wanneer je een gebruikssessie start en de optie “Opslaan & Doorgaan” ingeschakeld is.
12 maanden
MAKRO
QSI_ZN_afyfucTstRUzRRz_ intercept
De Qualtrics-knop wordt getoond (links onderaan) met een iframe integratiedialoogvenster.
Sessie
MAKRO
FPID
De waarde die is opgeslagen in FPID wordt gebruikt om de client-ID in te stellen in het verzoek aan de Google Analytics-servers.
13 maanden
MAKRO
FPLC
Deze cookie is een gehashte versie van de FPID-cookie en voert koppelingsfuncties tussen domeinen uit.
20 uur
MM
hjHasCachedUserAttributes 
Stelt ons in staat om te weten of de gegevensset in _hjUserAttributes Local Storage item actueel is of niet.
Sessie 
MM
_hjUserAttributesHash 
Zorgt ervoor dat we weten wanneer een gebruikersattribuut is gewijzigd en moet worden bijgewerkt.
2 minuten
MM
_hjSession_{site_id
Behoudt de huidige sessiegegevens.  Zorgt ervoor dat volgende verzoeken in het sessievensteraan dezelfde sessie worden toegewezen.
30 minuten
MM
_hjSessionTooLarge 
Zorgt ervoor dat Hotjar stopt met het verzamelenvan gegevens als een sessie te groot wordt.  Wordt automatisch bepaald door een signaal van deserver als de sessie te groot wordt.
Sessie 
MM
_hjSessionResumed
Instellen wanneer een sessie/opname opnieuwwordt verbonden met Hotjar-servers na een verbroken verbinding.
Sessie 
MM
_hjCookieTest
Controleert of de Hotjar traceercodecookies kan gebruiken. Als dat kan, wordt een waarde van 1 ingesteld. Wordtvrijwel direct na het aanmaken verwijderd. 
Sessie 
MM
_hjLocalStorageTest
Controleertof de Hotjar traceercode lokale opslag kan gebruiken. Alsdat kan, wordt een waarde van 1 ingesteld. Gegevensopgeslagen in _hjLocalStorageTest hebben geen verlooptijd, maar worden vrijweldirect verwijderd nadat ze zijn aangemaakt. 
100 ms
MM
_hjSessionStorageTest 
Controleertof de Hotjar traceercode sessieopslag kan gebruiken. Als dat kan, wordt eenwaarde van 1 ingesteld. Gegevensopgeslagen in _hjSessionStorageTest hebben geen vervaltijd, maar worden vrijweldirect verwijderd nadat ze zijn aangemaakt. 
100 ms
MM
_hjTLDTest 
We proberen het _hjTLDTest-cookie op te slaan voor verschillende URL-subringalternatieven totdat het mislukt.  Hiermee kunnen we proberen het meest algemene cookie-pad te bepalen om te gebruiken, in plaats van de hostnaam van de pagina.  Dit betekent dat cookies kunnen worden gedeeld over subdomeinen (indien van toepassing).  Na deze controle wordt de cookie verwijderd.   
Sessie
MM
_hjViewportId
Slaat details van de gebruikersviewport op, zoals grootte en afmetingen
Sessie opslag
MM
_hjRecordingEnabled 
Instellen wanneer een opname start. Gelezenwanneer de Opnamemodule wordt geïnitialiseerd om te zien of de gebruiker al ineen opname zit in een bepaalde sessie.
Sessie opslag
MM
_hjRecordingLastActivity
Wordt bijgewerkt wanneer een gebruikersopname start en wanneer gegevens naar de server worden verzonden (de gebruiker voert een actie uit die Hotjar registreert).
Sessie opslag
MAKRO, MM
_hjAbsoluteSessionInProgress
Deze cookie wordt gezet gedurende 30 minuten en gebruikt om de eerste paginaweergavesessie van een gebruiker te detecteren.
30 minuten
MAKRO
_hjFirstSeen
Deze cookie identificeert de eerste sessie van geen gebruiker en wordt gezet gedurende de sessie.
Sessie
MAKRO, MM
_hjIncludedInPageviewSample
Vanaf een bepaald aantal paginabezoeken, zal Hotjar steeksproefsgewijs data analyseren zoals omschreven op deze pagina. Om te bepalen of jij als gebruiker bent opgenomen in deze specifieke gegevenssteekproef, wordt deze cookie gezet
30 minuten
MAKRO
_hjIncludedInSessionSample
Vanaf een bepaald aantal dagelijkse sessies, zal Hotjar steeksproefsgewijs data analyseren zoals omschreven op deze pagina. Om te bepalen of jij als gebruiker bent opgenomen in deze specifieke gegevenssteekproef, wordt deze cookie gezet
30 minuten
MAKRO
abGroups
Deze cookie activeert A of B groep voor de functie A/B test en wordt gedurende 30 dagen gezet
30 dagen
MM
_ga_
Gebruikt om de sessiestatus te behouden.
2 jaar
MM
_gid
Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
24 uur
MM
_gat
Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken. Als Google Analytics wordt ingezet via Google TagManager, krijgt deze cookie de naam dc_gtm
1 minuut
MM
AMP_TOKEN
Bevat een token dat kan worden gebruikt om eenClient ID op te halen bij de AMP Client ID service. Andere mogelijke waardenduiden op opt-out, inflight request of een fout bij het ophalen van een ClientID bij de AMP Client ID service.
30 seconden tot 1 jaar
MM
_gac_
Bevat campagne-gerelateerde informatie voor degebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld,lezen de conversietags van Google Ads deze cookie, tenzij u zich afmeldt.
90 dagen
MM
optimizelyRedirectData
Nadat Optimizely Experimentation een redirectexperiment heeft uitgevoerd, slaat het diverse gegevens van de oorspronkelijkepagina op, zodat Optimizely Experimentation daar op de nieuwe pagina nog steedstoegang toe heeft.
5 seconden
MM
optimizelyDomainTestCookie
Optimizely Experimentation een URL laadt,plaatst het knipsel de cookie om het huidige domein op te halen om te bepalenof cross-domain syncing mogelijk is. Indien succesvol, wordt de cookie directverwijderd.
6 maanden, maar de cookie wordt verwijderd doorOptimizely Experimentation direct nadat de ingestelde actie is geslaagd.
MM
optimizelyOptOut
Slaat een boolean op die aangeeft of de bezoekerzich heeft afgemeld voor deelname aan experimenten op basis van OptimizelyExperimentation. Een bezoeker kan zich afmelden door de opt-out toolhier te gebruiken. 
10 jaar
MM
AWSELB
Maakt "sticky sessions" mogelijk, eenvereiste van onze RUM-dienst. Voor meer informatie, zie AWS load balancerdocumentatie. De waarde is willekeurige data.
Sessie
MM
optimizelyRumLB
Regelt de attributen van de AWSELB cookie(bijvoorbeeld SameSite en Secure). Voor meer informatie, zie AWS documentatieover applicatie-gecontroleerde sessie stickiness. De waarde is altijd"1".
Sessie
MM
optimizelyData$${visitorId}$$ {projectNamespace}$$ event_ queue
Slaat gebeurtenisinstanties op die wachten om teworden toegevoegd aan de vorige ...$$events sleutel.
Lokale opslag
MM
optimizelyData$${visitorId}$$ {projectNamespace}$$events
Slaat gebeurtenisinstanties op die beschrijven welkeacties de bezoeker op uw website heeft ondernomen.
Lokale opslag
MM
optimizelyData$${visitorId}$$ {projectNamespace}$$ layer_states
Slaat bucketing beslissing (variatie en holdbacktoewijzing) op voor elke laag in Optimizely Web Experimentation en Optimizely Personalization.
Lokale opslag
MM
optimizelyData$${visitorId}$$ {projectNamespace}$$ session_state
Houdt de sessie-identificatie en tijdstempelbij, waarmee Optimizely Experimentation sessies kan identificeren voor analytische doeleinden.
Lokale opslag
MM
optimizelyData$${visitorId}$$ {projectNamespace}$$ variation_map
Registreert de variatie die de bezoeker voor elkexperiment heeft gezien. Dit stelt ons in staat een consistente ervaringte leveren bij opeenvolgende page loads.
Lokale opslag
MM
optimizelyData$${visitorId}$$ {projectNamespace}$$ visitor_profile
Slaat de waarden van de bezoeker op voor verschillendepubliekscondities. Dit is vooralbelangrijk voor "sticky" voorwaarden zoals Advertentiecampagne, Brontype en Verwijzer, waarvoor we moeten vertrouwen op de eerste waargenomen waarde.
Lokale opslag
MM
optimizelyData$${visitorId}$$ {projectNamespace}$$ layer_map
Slaat bucketing informatie op binnen wederzijdseuitsluitingsgroepen.
Lokale opslag
MM
optimizelyData$${visitorId}$$ {projectNamespace}$$ tracker_optimizely
Tijdelijke opslag voor het in batches versturenvan gebeurtenissen naar de Optimizely Experimetnation Event API.
Lokale opslag
MM
optimizelyData$${visitorId}$$ {projectNamespace}$$ pending_events
Tijdelijke opslag van XMLHttpRequest informatie,zodat het knipsel betrouwbaar verzoeken kan versturen (bijv. naar de EventAPI), zelfs als de bezoeker naar een nieuwe pagina navigeert terwijl er eenverzoek loopt.
Lokale opslag
MM
_hjClosedSurveyInvites
Ingesteld als een gebruiker interageert met eenuitnodigingsmodal voor een koppelingsenquête. Zorgt ervoor dat dezelfdeuitnodiging niet opnieuw verschijnt als deze al eerder is getoond.
1 jaar
MM
_hjDonePolls
Ingesteld wanneer een gebruiker een enquête op locatieinvult. Zorgt ervoor dat dezelfde enquête niet opnieuw verschijnt als deze alis ingevuld.
1 jaar
MM
_hjMinimizedPolls
Ingesteld wanneer een gebruiker een enquête op desite minimaliseert. Zorgt ervoor dat de enquête geminimaliseerd blijftwanneer de gebruiker door de site navigeert.
1 jaar
MM
_hjShownFeedbackMessage
Ingesteld wanneer een gebruiker eenfeedbackwidget minimaliseert of voltooit. Zorgt ervoor dat de feedbackwidgetals geminimaliseerd wordt geladen als de gebruiker naar een andere paginanavigeert waar deze is ingesteld om te worden weergegeven.
1 dag
MM
_hjUserAttributes
Slaat gebruikersattributen op die worden verzonden viade Hotjar Identify API.
Lokale opslag
MAKRO
_hjSessionUser_3357252
Wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina terchtkomt wordt deze ingesteld. Deze cookie zorgt ervoor dat gegevens worden toegeschreven aan dezelfde ID-gebruiker.
1 jaar
MAKRO
_hjSession_3357252
Bevat huidige sessiegegevens. Zorgt ervoor dat verzoeken in een sessievenster worden toegeschreven aan dezelfde sessie.
30 minuten
MM
CT.Beslist
Het bijhouden van bezoeken van Beslist om de campagne naar het ROAS-doel te sturen
180 dagen
* De asterisk (*) in bovenstaande tabel is in werkelijkheid een willekeurige reeks getallen en/of cijfers.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, om het gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren.

Voor dit doel gebruiken we cookies die op jouw eindapparaat worden opgeslagen en die anonieme informatie verzamelen over uw gebruik van onze website, zoals de frequentie van jouw bezoek aan onze website, de tijd die je eraan besteedde en hoe je met de website omging. (bijvoorbeeld als je op de website hebt gekocht of gezocht). De door de cookies verzamelde informatie over jouw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Jouw IP-adres wordt echter door Google binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het verder wordt overgedragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over website-activiteiten (zoals laadtijden, enz.) te verstrekken en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot website- en internetgebruik. We zullen deze informatie en rapporten gebruiken om onze website te verbeteren.

Het door jouw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

We gebruiken Cross Device Tracking, een werkwijze van Google Analytics waarmee gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten kunnen worden toegewezen aan een pseudonieme gebruikers-ID, zodat de activiteiten van een gebruiker op meerdere apparaten kunnen worden geanalyseerd. Dit omvat de functie "Google Signals", waarmee we demografische informatie van Google over jouw persoon (bijv. leeftijd, geslacht, interesses) op geaggregeerd niveau kunnen toevoegen aan Google Analytics. Dit gebeurt echter alleen als je je bij het bezoeken van onze website hebt aangemeld bij een Google-dienst en tegelijkertijd de optie "gepersonaliseerd adverteren" hebt geactiveerd in de instellingen van jouw Google-account. In elk geval worden geen persoonlijke gegevens of gebruikersprofielen toegankelijk voor ons; ze blijven anoniem voor ons.

We gebruiken Google Analytics Ad Feature, een werkingsmodus van Google Analytics, waardoor we informatie kunnen verzamelen over de prestaties van onze campagnes via Google Ads cookies en demografische informatie kunnen ontvangen, als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Ads cookies.

De gegevens die door ons worden verzonden en gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Gegevens waarvoor de bewaartermijn is bereikt, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd.

We gebruiken Google Analytics alleen met jouw toestemming, die is gebaseerd op Art. 6.1 sub a AVG. Je kunt je toestemming weer intrekken via de cookie instellingen in onze cookie statement.
Je kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt op meerdere apparaten, moet je een opt-out uitvoeren op alle gebruikte systemen. Als je geen gebruik wilt maken van "Google Signals", kun je ook de optie "gepersonaliseerde advertenties" uitschakelen in de instellingen van jouw Google-account.Google optimaliseren

Wij gebruiken de dienst "Google Optimize" op onze websites. Google Optimize is een subdienst van Google Analytics (zie rubriek Google Analytics). Wij gebruiken Google Optimize om functies en inhoud op onze website te verbeteren door deze aan een deel van onze gebruikers af te spelen en de acceptatie en veranderingen in het gebruik van deze functies en inhoud statistisch te evalueren.

 

Google Optimize gebruikt cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren en te analyseren. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Optimize met geactiveerde IP-anonimisering, zodat uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de optimalisering van de website en de daarmee samenhangende website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren.

 

De benaming en opslagduur van de Google Optimize-cookies vindt u in de tabel.

 

Als u toestemming hebt gegeven en deze wilt intrekken, kunt u dat doen via uw persoonlijke cookie-instellingen hier. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 


Optimizely

Op onze websites gebruiken wij de tool "Optimizely" om analyses van gebruikersgedrag uit te voeren via zogenaaMAKRO A/B-tests. Optimizely wordt aangeboden en geëxploiteerd door Optimizely Inc., 631 Howard St. Suite 100, San Francisco, CA 94105 USA. Hierdoor kunnen wij u onze website met licht gevarieerde inhoud tonen en uw gebruik van de website door middel van cookies meten. Hierdoor kunnen wij aanbiedingen en andere informatie op onze website zo goed mogelijk plaatsen en weergeven.

 

Voor het toewijzen van de varianten bij klantregistratie en zelfbeheer gebruiken wij een statisch aan u toegewezen ID, die wij anoniem aan Optimizely doorgeven. Optimizely kan u aan de hand van deze ID niet identificeren. Op alle andere gebieden vindt de varianttoewijzing plaats via een via een cookie gegenereerde gerandomiseerde ID. 

 

De op deze wijze verzamelde en gegenereerde informatie, waaronder een eerder verkort en dus geanonimiseerd IP-adres, wordt doorgaans overgebracht naar een server van Optimizely in de VS en daar gedurende een jaar opgeslagen. De informatie wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Optimizely. Wij combineren de gegevens en evaluaties die Optimizely namens ons verzamelt en creëert niet met andere gegevens, in het bijzonder met andere analytische gegevens.

 

Wij hebben contractuele overeenkomsten gesloten met Optimizely op grond waarvan Optimizely zich ertoe heeft verbonden het door Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) vereiste niveau van gegevensbescherming na te leven.

 

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op uw toestemming voor het gebruik van prestatiecookies, waaronder ook Optimizely-cookies vallen, die u ons overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. a) AVG hebt gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door uw persoonlijke cookie-instellingen dienovereenkomstig te wijzigen.

 

Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de browser waarin u de instellingen wijzigt. Om het gebruik van Optimizely op andere apparaten en browsers te voorkomen, maakt u de juiste instellingen in die browsers door met de betreffende browser of het betreffende apparaat uw persoonlijke instellingen op onze website te wijzigen.


Gebruik van Qualtrics

Om onze aanbiedingen en diensten voortdurend te verbeteren, nodigen wij de gebruikers van onze website uit om hun gebruikerservaring met onze website te beoordelen. Hiervoor gebruiken wij de technologieën van Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). De gegevens worden anoniem verzameld. De door Qualtrics ingestelde cookies hebben tot doel gebruikers uit te sluiten van meerdere deelnames binnen een bepaalde periode en hebben een duur van 6 maanden. Wij hebben contractuele overeenkomsten gesloten met Qualtrics op grond waarvan Qualtrics zich ertoe heeft verbonden het door Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming) vereiste niveau van gegevensbescherming na te leven. Uw deelname is vrijwillig.

 

Performance Tracking om het zoeken en de beschikbaarheid van producten in "Mijn Markt" en in "Bezorgservice voor de Horeca" te verbeteren.

 

Als u prestatie- en statistische cookies/tracking hebt geaccepteerd en inlogt op uw online account, slaan wij uw online zoekopdracht in de "Bezorgservice voor de Horeca" of "Mijn Markt" op onder een aan u toegewezen klant-ID en matchen wij uw zoekopdracht met uw online en offline gekochte goederen in onze markten om te kunnen begrijpen of uw zoekopdracht succesvol was en of de beschrijving en omschrijving van de goederen in onze bezorgservice of beschikbaarheidsportaal overeenkomt met de online en in de markt beschikbare producten. Wij gebruiken deze informatie om onze zoekfunctie en productbeschrijving in de "Bezorgservice voor de Horeca" en "Mijn Markt" te verbeteren Dit type verwerking is gebaseerd op uw toestemming voor de voor dit doel vereiste performance tracking en dus op art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de instellingen in het kader van performance tracking te wijzigen.Datadog

Wij gebruiken de tool "Datadog" om onze website te optimaliseren. Datadog verzamelt prestatie- en foutgegevens in de browser van de gebruiker. Hierdoor kunnen wij automatisch fouten op onze website opsporen, onze website verbeteren en de best mogelijke gebruikerservaring bieden. Datadog wordt aangeboden en beheerd door Datadog, Inc, 620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018. Datadog gebruikt sessiecookies (op sessie gebaseerde cookies) die verlopen nadat u de sessie hebt beëindigd. Het IP-adres dat in deze context van een gebruiker van onze website wordt verzameld, wordt geanonimiseerd en voor analyse doorgegeven aan de servers van Datadog in Frankfurt/Main, Duitsland en daar opgeslagen. De informatie wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Datadog.

 

Wij combineren gegevens die Datadog namens ons verzamelt niet met andere gegevens die wij hebben over klanten en gebruikers van onze website en andere diensten.

 

Wij hebben contractuele overeenkomsten gesloten met Datadog op grond waarvan Datadog zich ertoe heeft verbonden het door Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vereiste niveau van gegevensbescherming na te leven.

 

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op uw toestemming voor het gebruik van prestatiecookies, waaronder ook Datadog-cookies vallen, die u ons overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 letter a AVG hebt gegeven.

 

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door uw persoonlijke cookie-instellingen op onze website te wijzigen.

 

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar, een dienst van Hotjar Limited, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, om de behoeften van onze website-gebruikers beter te begrijpen en hun ervaring op onze website te verbeteren. Hotjar is een applicatie die ons helpt de ervaringen van onze bezoekers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet doen, enz. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers op onze websites en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (dat tijdens uw sessie wordt verwerkt en in geanonimiseerde vorm wordt opgeslagen), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatie), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal waarin onze website wordt weergegeven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel.

 

Het gebruik van Hotjar is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door uw persoonlijke cookie-instellingen op onze website te wijzigen. U kunt Hotjar in het algemeen ook deactiveren voor uw browser. Gebruik daarvoor deze link.

 

Google Tag Manager

Wij gebruiken de dienst Google Tag Manager van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Wij hebben met Google een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten. Daarnaast zijn met Google zogenaaMAKRO standaardcontractbepalingen conform art. 46 AVG als passende garanties afgesloten. 

 

De Google Tag Manager is een hulpdienst en verwerkt zelf alleen persoonsgegevens voor technisch noodzakelijke doeleinden. De Google Tag Manager zorgt voor het laden van andere componenten, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er op domein- of cookieniveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze voor alle componenten die met de Google Tag Manager zijn geïntegreerd van kracht. 

 

Het is in ons legitieme belang om het gebruik van onze website te optimaliseren en daarvoor overeenkomstige componenten te kunnen integreren. De verwerking van uw gegevens is daarom gebaseerd op art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG. 

 

Voor zover u apart toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de componenten die via de Google Tag Manager worden geladen, wordt de door de componenten opgevraagde browserinformatie centraal via de Google Tag Manager verzameld, naar een server van Google gestuurd en van daaruit weer aan de betreffende componenten doorgegeven. De gegevensverwerking is in dit opzicht gebaseerd op art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG. 

 

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over Google Tag Manager: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/