Terug naar het aanvraag formulier

Waarom introduceert de Europese Unie dit systeem?
Het nieuwe Track & Trace systeem is bedoeld om illegale handel en smokkel van tabaksproducten tegen te gaan.

Wat betekenen de codes?
T & T = Track & Trace, een manier om met behulp van identificering van product en verkoper te volgen waar tabaksproducten vandaan komen en waar ze naartoe gaan.
EO_ID = Economic Operator ID, een unieke identiteitscode voor elk bedrijf dat tabak wil leveren/verkopen.
F_ID = Facility Identifier Code, een unieke code voor elke locatie waar tabak wordt geleverd/verkocht, (magazijn, verkooppunt, automaat, enz.)
UI= Unieke Identificering voor een pakje sigaretten of shag. De code is exclusief voor Europa en wordt door de fabrikant aangebracht.
AGGR_UI = Geaggregeerde Unieke Identificatie. Komt op alle verpakkingen van meer dan één pakje.

Wanneer is de bindende startdatum van Track & Trace (T&T)?
20 mei 2019. Vanaf deze datum moeten alle nieuw geproduceerde TPD2-producten een Track & Trace-code hebben. Van alle verpakkingsvormen van deze producten moeten de bewegingen en betalingen worden gemeld aan een Europees systeem.

Is er een overgangsperiode?
Ja, precies een jaar. Tot 20 mei 2020 kunnen er tabaksproducten in omloop zijn zonder UI-codering.

Komen er prijsverhogingen?
De prijs van sigaretten en shag wordt vastgesteld door de fabrikanten en door de overheid, (accijnzen). Makro kan de prijzen niet beïnvloeden.

Geldt de nieuwe wet ook voor mij, tabakswederverkoper?
Deze wetgeving geldt van fabrikant tot laatste verkooppunt. Makro is verantwoordelijk voor het transport tot aan dat laatste verkooppunt: jouw winkel. Zodra de zending aan je is overgedragen vervalt de Track & Trace-verplichting. Jij hoeft hier niets te doen.

Je moet wél een Economic Identifier Code en een Facility Identifier code aanvragen, en deze zo spoedig mogelijk doorgeven aan Makro

Wat als ik meerdere verkooppunten heb?
Heb je meerdere verkooppunten? Dan moet elk verkooppunt een Facility Identifier code hebben.

Geldt de wetgeving ook voor retailers/detaillisten?
Ja. Evenals iedere andere economische deelnemer (leverancier/groothandel) moet een detaillist zich registreren. Alleen dan kan de tracering van de laatste levering worden uitgevoerd. Als detaillist hoef je geen gegevens te leveren aan het Europese systeem.

Waarom moet ik zelf voor deze codes zorgen?
Omdat dat handig is voor jou. Je hoeft maar één keer je codes aan te vragen, die je vervolgens aan alle betreffende leveranciers kan geven. Ook houd je op deze manier zicht op je gegevens.

Kan Makro me helpen bij het aanvragen van een code?
Helaas kunnen wij je hierbij niet helpen. Je moet zelf de codes aanvragen bij ATOS. Dit kan eenvoudig via onderstaande link:
https://tpd.nl.atos.net