Nog geen Makro-pas?

Word Makro-pashouder

Privacy statement

Een PDF versie van dit privacy statement kun je hier downloaden.

Metro Cash & Carry Nederland B.V. ook handelend onder de naam Makro (hierna: "Makro") stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens waarborgen. Dit privacy statement heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten van onze Makro vestigingen, horeca bezorgservice en website(s). Alle gegevens die je aan ons verstrekt of die door ons worden verwerkt, worden strikt vertrouwelijk door ons behandeld en de verwerking van die gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken jouw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij jouw gegevens hebben verkregen. In dit privacy statement beschrijven we welke persoonlijke gegevens we van jou verwerken en wat dat precies voor jou betekent. Het privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe diensten zullen aanbieden. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op www.makro.nl. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 16 augustus 2017.

Inkopen bij Makro

Makro-pas

Om aankopen te kunnen doen bij Makro dien je over een Makro-pas te beschikken. De Makro-pas staat op naam van jouw bedrijf (“de klant”), maar is daarnaast ook persoonsgebonden; elke individuele pas is middels een pasnummer verbonden aan de gegevens van de pashouder. Om een Makro-pas te kunnen verstrekken hebben wij de volgende gegevens van je nodig: Kvk nummer, (bedrijfs)naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, afleveradres, factuuradres en naam, geslacht, adres, telefoonnummer en emailadres van de verschillende pashouders. Deze gegevens (hierna: “klantgegevens”) worden door ons in een beveiligde klantendatabase opgeslagen en zijn gekoppeld aan de pasnummers welke aan jouw bedrijf worden uitgegeven.

Aankopen

Wij registreren van elke Makro-pas -en dus van elke pashouder- alle aankopen die je bij ons doet: welke producten je aankoopt en hoeveel, op welk moment (datum/tijd), bij welke vestiging, aankoopbedragen, verkregen kortingen en wijze van betalen (hierna: “aankoopgegevens”). Deze aankoopgegevens worden gekoppeld aan de door ons opgeslagen klantgegevens. Wij gebruiken deze aankoopgegevens om de facturen op te kunnen maken en/of je bestellingen uit te leveren, maar ook voor (marketing)analyses en statistische onderzoeken naar bijvoorbeeld trends in het aankoopgedrag en behoeftes van onze klanten. De resultaten van het marketing- en statistisch onderzoek zijn niet herleidbaar tot individuele klanten of pashouders.

Indien je als Horeca-klant gebruik maakt van onze bezorgservice gebruiken wij de opgeslagen klantgegevens ook om jouw bestellingen af te kunnen handelen en met je te kunnen communiceren over de bestellingen.

Vragen of klachten

Indien je een vraag hebt of een klacht indient bij de klantenservice in de winkel, via ons online contactformulier of bij ons Service Center dan gebruiken wij de eerder door jou verstrekte contactgegevens uit de klantgegevens om daarover met jou te communiceren. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.

Camerabeveiliging

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels met camera’s. De beelden worden door ons bewaard gedurende maximaal 28 dagen, waarna de beelden worden verwijderd. Indien wij een goede reden hebben om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van een politieonderzoek, dan kunnen wij deze beelden langer bewaren.

Product recall

Het kan voorkomen dat er onverhoopt iets mis is met een product wat je bij ons hebt gekocht. Wij gebruiken jouw aankoopgegevens en klantgegevens om te zien of en wanneer je het betreffende product bij ons hebt aangekocht en om vervolgens contact met je op te nemen, indien dat voor het welzijn of de veiligheid noodzakelijk is.

Makro Pro

Door je aan te melden voor Makro Pro geef je Makro toestemming om de klantgegevens, contactgegevens van de hoofdpashouder en aankoopgegevens op zowel klantniveau als pasniveau te gebruiken ten behoeve van Makro Pro. Deze gegevens gebruiken wij om je over Makro Pro te informeren, je op de hoogte te houden van jouw status (Blue, Silver, Gold, Platinum), punten en kortingen toe te kennen, punten in te laten wisselen en de hoofdpashouder de instellingen en voorkeuren in Makro Pro te laten beheren.

Folder/nieuwsbrieven/aanbiedingen

De klantgegevens, welke je aan ons hebt verstrekt in het kader van het aanvragen van een Makro-pas worden door ons ook gebruikt om je te informeren over aanbiedingen, producten en diensten van Makro. Indien je hebt aangegeven graag onze folder per post te willen ontvangen, dan gebruiken we je (bedrijfs)adres om de folder toe te sturen. Afmelden voor de fysieke folder kan in MijnMakro. De emailadressen gebruiken wij om je doormiddel van digitale nieuwsbrieven op de hoogte te houden van aanbiedingen, producten en diensten van Makro. Mocht je geen e-mails van Makro willen ontvangen dan kun je je via de eerst volgende nieuwsbrief die je ontvangt afmelden.

Om onze nieuwsbrieven te verbeteren voeren wij statistische analyses uit op onze verstuurde nieuwsbrieven. We houden dan bijvoorbeeld bij welke versie van de nieuwsbrief er verstuurd is, of de nieuwsbrief geopend is, waar precies op geklikt is en of het versturen van een nieuwsbrief heeft bijgedragen aan het bedrijfsresultaat.

MijnMakro account

Als je over een Makro-pas beschikt kun je met je pasnummer een MijnMakro account aanmaken. Voor het gebruik van sommige functionaliteiten is een MijnMakro account noodzakelijk. Voor deelname aan Makro Pro is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat de hoofdpashouder beschikt over een MijnMakro account. Bij het aanmaken van een MijnMakro account worden jouw klantgegevens die je eerder aan ons hebt verstrekt zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer en emailadres en KVK gegevens opgeslagen en kun je deze op elk gewenst moment inzien en - indien je daartoe bevoegd bent- aanpassen. In MijnMakro is het ook mogelijk om de ontvangst van de fysieke folder en de digitale nieuwsbrief te beheren. Indien je een Horeca-klant bent vind je ook een besteloverzicht in MijnMakro.

Ondernemerspanel

Indien je je hebt aangemeld voor ons ondernemerspanel dan maken we een profiel voor je aan, welke zal worden beveiligd door jouw emailadres en een door jou gekozen wachtwoord. Een aantal gegevens in jouw profiel zijn al ingevuld met de klantgegevens die wij reeds van je hebben, maar we vragen je deze gegevens ook aan te vullen doormiddel van het beantwoorden van een aantal vragen. Dat kunnen vragen zijn over jouw bedrijf (bijvoorbeeld wanneer het is opgericht en hoeveel werknemers het telt) en over jezelf (bijvoorbeeld wat je geslacht en geboortedatum zijn). Jouw profiel en jouw aankoopgegevens gebruiken we vervolgens om te bepalen voor welke onderzoeken we je uitnodigen om deel te nemen. Die onderzoeken kunnen bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken zijn of onderzoeken naar onze reclame-uitingen, concept tests, specifieke acties en producten. De resultaten van de onderzoeken zijn altijd anoniem en gebruiken wij om onze bedrijfsvoering te optimaliseren en de klantgerichtheid te verbeteren. Als panellid houden we je via jouw eigen profielpagina regelmatig op de hoogte van de belangrijkste resultaten. Voor ons ondernemerspanel werken wij samen met een extern onderzoeksbureau. Jouw gegevens worden alleen aan hen verstrekt in het kader van de uitvoering van de onderzoeken.

De klantgegevens die je eventueel wijzigt of aanvult in jouw profiel voor het ondernemerspanel, wijzigen niet ook jouw klantgegevens in onze klantendatabase. De gegevens die je in jouw profiel invult worden enkel gebruikt in het kader van het ondernemerspanel.

Website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij naast jouw IP-adres:

  • De persoonsgegevens die je invult op onze website, bijvoorbeeld in het contactformulier; of wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief;
  • De domeinnaam van andere sites die je hebt geraadpleegd om naar onze website te gaan;
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op de website geraadpleegd hebt.

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van de website en haar diensten beter af te stellen op de wensen van onze bezoekers en voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag, bijvoorbeeld om het aantal bezoekers van onze website vast te kunnen stellen. De gegevens die wij voor dit doel opslaan zijn niet herleidbaar tot individuele klanten of pashouders.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze website te voorkomen. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.

Cookies

Wij maken op onze Website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op je computer. Deze bevat informatie over je bezoek aan een website. Zowel Makro als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Makro gebruikt bijvoorbeeld cookies voor het opslaan van jouw gebruikersnaam en wachtwoord en voor statistische analyse van het bezoek- en klikgedrag op onze website. Meer informatie over welke cookies er worden gebruikt en voor welk doel en jouw cookie instellingen vind je hier.

Melding

Wij hebben de verwerking van de persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze melding bevat informatie over de doeleinden, de persoonsgegevens en de instanties aan wie persoonsgegevens worden verstrekt.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Makro bewaart persoonsgegevens zo lang als je klant bent van Makro of zo lang de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van je persoonsgegevens zal Makro altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Doorgifte van gegevens

De gegevens die je aan ons verstrekt worden door Makro gedeeld met de Metro Group waarvan Makro onderdeel uitmaakt, ten behoeve van de opslag van deze gegevens in de dataverwerkingscentra van de Metro Group of hun IT service providers. Ook delen wij bepaalde informatie met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, email- en postverwerkers. Wanneer wij gegevens van derden delen zorgen wij ervoor dat die derden alle adequate technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Inzage- en correctie

Als je inzage wilt krijgen in de gegevens die wij over je verzameld hebben kun je op ieder moment contact met ons opnemen of een verzoek doen om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen:
Makro Customer Service Center
Postbus 159
2290 AD Wateringen
0900-2025300 (De kosten voor dit gesprek bedragen je gebruikelijke belkosten).

Uiteraard kun je ook zelf je persoonsgegevens aanpassen in je MijnMakro account. Als je vragen hebt over het privacy statement kan je contact met ons opnemen per post of via het volgende telefoonnummer: 0900-2025300 (De kosten voor dit gesprek bedragen je gebruikelijke belkosten).