DUURZAAM ASSORTIMENT

Restaurant houders willen hun klanten unieke culinaire ervaringen bieden die onder meer verband houden met bepaalde regionale of culturele aspecten. Biologische en verantwoorde producten behoren voor hen tot de belangrijkste ingrediënten om zich van anderen te onderscheiden.

METRO Sustainable Assortment
Public Value

HOE DRAGEN WE BIJ AAN HET ALGEMEEN WELZIJN?

Ontdek hoe we bijdragen aan de sociale ontwikkelingsdoelen, gericht op deze pijlers.

Biologische en verantwoorde producten

METRO breidt haar assortiment voortdurend uit, helpt je uniek te blijven en te voldoen aan de behoeften van de huidige en toekomstige generaties en maakt zich sterk voor duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Mensen rechten

METRO's doel is een menselijk doel, en we waarderen elke persoon die met en voor ons werkt als onze meest waardevolle bron. Daarom staat METRO sterk voor het waarborgen van de mensenrechten binnen haar eigen activiteiten en haar waardeketen, versterkt door vertrouwensvolle samenwerkingen met relevante belanghebbenden. Op die manier willen we onze klanten laten weten dat we net zoveel om mensen geven als zij.

Sourcing van grondstoffen

METRO integreert traditie, expertise en ideeën in innovaties en allianties voor een duurzame voedselproductie. Alleen door de interactie en samenwerking van producenten, leveranciers, retailers en klanten kunnen we antwoorden vinden op de vragen en uitdagingen van vandaag en morgen. 

Bewuste Eiwitten

Om je in staat te stellen u te onderscheiden en te helpen voorzien in de eiwitbehoeften van toekomstige generaties, zal METRO bijdragen aan de innovatie en transformatie van het gebruik van bewuste eiwitten. Voor METRO betekent bewuste proteïne een diverse bron van proteïne, d.w.z. conventionele proteïnen verkregen van dieren die bijvoorbeeld zijn gefokt volgens hoge welzijnsnormen of met een verminderde milieu-impact, alsmede alternatieve proteïnen waaronder insecten, plantaardige en celgeteelde proteïnen.