voedselverspilling

Wij willen dat voedsel tot de laatste hap wordt genuttigd. Daarom bundelen we onze krachten in de toeleveringsketen tegen voedselverspilling.

Intro
Onze bijdrage aan publieke waarde

VOEDSELVERSPILLING IS EEN PROBLEEM - OP VELE NIVEAUS

We zijn ons ervan bewust dat een derde van het voedsel in de wereld wordt verspild of verloren gaat - een hoeveelheid die voldoende zou zijn om in de wereldwijde voedselbehoefte te voorzien en die bovendien enorme hoeveelheden CO2-uitstoot veroorzaakt. Samen met onze partners in de waardeketen uit de industrie, de politiek, het maatschappelijk middenveld en onze klanten willen wij innovaties stimuleren, de dialoog bevorderen en debatten op gang brengen om dit op te lossen.

ONZE AANPAK 

Onze strategie ter voorkoming of vermindering van voedselverspilling is gebaseerd op vijf pijlers.

Delivery
Toeleveringsketen

We pakken de uitdaging aan van boer tot bord en bekijken het volledige proces.

docedit01
Rapportage voedselafval

Wij stellen ambitieuze doelen en doelstellingen publiekelijk vast. Wij controleren, beheren en rapporteren over de doelstellingen.

Voedselverspilling oplossingen

Wij onderzoeken en gebruiken de nieuwste technologische oplossingen om ons te helpen onze doelstellingen inzake voedselverspilling te bereiken.

dialogcheck
Klant & Partners

Wij ondersteunen en stimuleren onze klanten en partners om oplossingen te gebruiken die hulpbronnen en kosten besparen.

group
Betrokkenheid van belanghebbenden

Wij zoeken, stimuleren en bevorderen actief de dialoog en samenwerkingen in de hele waardeketen van de groothandel.

Global perspective
leer meer over makro's aanpak
Voor onze internationale gemeenschap bieden wij meer informatie in het Engels.
Makro's duurzaamheid